Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Látogató számláló
0
0
2
6
2
9
4
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK: a.) A Webáruházban történő vásárlásra kizárólag Interneten keresztül van lehetőség. b.) A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot. C.) A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok megadása az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi következményeivel együtt. d.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény 5. § (2.) bek. értelmében kötelezően tájékoztatjuk, hogy "a szerződés nyelve: magyar". 2.) TERMÉKEK: A termékek részletes tulajdonságait a termékismertetőkben ismertetjük. Az esetleges pontatlanságért illetve a termék fotó hiányosságaiért felelősséget nem vállalunk. Ezen információk a termék forgalmazójától származnak. Az eladási ár mindig magyar forintban (HUF) értendő és az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az akciós árak a jelzett időpontig vagy a visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek. Tájékoztatjuk, hogy hibás, túlságosan alacsonynak tűnő ár (áron aluli összeg) esetén, bármi legyen is a hibás ár megjelenésének oka (informatikai probléma, emberi vagy műszaki hiba), a rendelést töröljük, még akkor is, ha az már előzőleg érvényesítve lett. Az Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. 3.) GARANCIA, SZAVATOSSÁG: a.) Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal. Ha az adott termék forgalmazója a jogszabálytól a fogyasztó javára eltérve a jogszabályban előírtnál nagyobb szavatossági időt vagy garanciát vállal, akkor az az idő érvényes. b.) Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a mindenkor érvényes jogszabályokban (49/2003 (VII.30) GKM rendelet) foglaltak az irányadóak. 4.) RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS: a.) A Webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a vásárlás ezen szabályzatban rögzített menetével, továbbá tisztábban van azzal, hogy rendelésével vételi szerződés jön létre közte és Webáruházunk között. b.) A Webáruházban történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni és teljesíteni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos rovatokat maradéktalanul kitölti (A "Kosár" menüpont alatt található összes mező). Ennek helytelen kitöltéséből, elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. c.). A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot átvenni, és az átvételt aláírásával elismerni. d.) A kiszállítást megelőzően az Eladó értesítést küld a Vevőnek a konkrét szállítási napról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben és/vagy telefonon közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget. e.) Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése, a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a Vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor. f.) A szállítási költség minden esetben a Vevőt terheli, kivétel a díjtalan szállítási költséggel megjelenített termékek. g.) Amennyiben díjtalan házhoz szállítással történő rendelés hiúsul meg a vásárló hibájából, úgy a vásárló köteles az eladónak a szállítási díjat utólag megfizetni. 5.) A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA a.) Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 6.) SZÁLLÍTÁS a.) Általános feltételek Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján (ha külön fel van tüntetve) teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról ill. a megrendelés visszavonásáról. Ha az Eladó a megrendelést az adott termékkel kapcsolatos tájékoztatójában a határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszafizeti kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura. Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik. b.) Szállítás futárszolgálattal Az Eladó a vásárolni kívánt árut a megrendelés beérkezését követően 1-30 napig bezárólag elküldi, kivéve ha hosszabb határidőt tartalmazó felvilágosítást nyújt erről a Vevőnek. Az áru kiszállítás időpontját az ügyfélszolgálat e-mailben vagy telefonon egyezteti a Vevővel. Amennyiben a megrendelt áru ennek ellenére nem kézbesíthető, úgy a szállító következő munkanap újra kísérletet tesz a kézbesítésre. Ha ekkor sem sikerül a csomag kézbesítése, a szállító a legközelebbi depóján helyezi letétbe a csomagot. c.) Értesítés a szállítás időpontjáról Az Eladó e-mailben és/vagy telefonon értesíti a Vevőt a szállítás várható idejéről. 7.) FIZETÉSI MÓDOK a.). Fizetés készpénzzel Az áru ellenértékét személyes átvételkor az üzlethelyiségben kell kifizetni, a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően. b.) Fizetés utánvéttel Az áru ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő futárnak az átvételkor kell kifizetni, a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően. c.) Fizetés utalással Az áru ellenértékét és a szállítási díjat a megrendelés leadása után Ügyfélszolgálatunk által küldött Díjbekérőben szereplő számlaszámra kell utalni. 8.) ADATVÉDELEM Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény, illetve a mindenkori Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa. A szállítási címet és a telefonszámot kizárólag a futárnak adjuk ki, mivel ez elengedhetetlen a kézbesítések miatt. Ügyfeleink adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében tároljuk. A vevők saját adataikat bármikor megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják. A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A KENEDI-MUSIC Kft adatvédelmi nyilatkozata A kenedimusic.hu Honlap tulajdonosa mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A webhely legtöbb lapját úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások biztosításához azonban szükség van regisztrációra és ily módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A személyes adatok felhasználása Személyes adataira elsősorban az alábbiak miatt van szükség: - Ezen információk alapján tesszük elérhetővé a webhely megfelelő, korlátozott hozzáférésű részeit. - Igényeinek valóban megfelelő webhelyet hozhatunk létre. - Az Ön igényeihez közelebb álló adattartalmat hozhatunk létre, és juttathatunk el Önhöz. Külön értesítés nélkül a Honlap tulajdonosa csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ a következőkhöz szükséges: (a) a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják, vagy a Honlap tulajdonosával, illetve a webhellyel kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik; (b) a Honlap tulajdonosához és annak webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében, és (c) abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni a Honlap felhasználói, webhelyei adatait. Hozzáférés a személyes adatokhoz Az Honlap tulajdonosa lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bármikor ellenőrizzék azt, hogy személyes adataik vajon megfelelnek-e a valóságnak. Önnek lehetősége van a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására. A személyes adatok védelme Az Honlap tulajdonosa szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az Ön által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.
Webáruház készítés